Naloga plesnega kluba Feniks je, da usmerja, , vzgaja in izobražuje  plesalce in plesalke ter jih podpira  pri
njihovem plesnem in osebnostnem razvoju. Delo poteka v obliki skupinskih treningov, individualnih ur ter različnih projektov ter delavnic s področja standardnih in latinskoameriških plesov ter modernih tekmovalnih plesov za vse generacije. Vrednote, kot so: znanje, strokovnost, osebni pristop, zaupanje, pripadnost in delavnost so tiste, za  katere verjamemo, da so osnova za dobro delovanje kluba in zagotovilo  za uspešen odnos med trenerjem in športnikom. Vizija plesnega kluba je vzgoja vrhunskih plesalcev ter plesnih parov, ki bodo prepoznavni tako po svojem plesnem stilu kod tudi po odmevnih rezultatih.
 
Poleg najbolj izobraženih domačih plesnih trenerjev je prednost plesnega kluba Feniks ta, da razumemo potrebe naših plesalcev ter dajemo možnost staršem ,da se vključijo v delo kluba in sodelujejo pri oblikovanju skupnega klubskega programa kakor tudi indivudalnega programa za vsak plesni par ali posameznika. Želimo si, da bi se tako tekmovalci kot rekreativci na naših treningih počutili dobro in si pridobili potrebno znanje za doseganje svojih ciljev. V plesnem klubu Feniks vsem ljubiteljem športnega plesa ponujamo  zdrav in prijeten način preživljanja prostega časa.